Правила за ползване

С разглеждане и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на tophomebg.com

 

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от  tophomebg.com чрез Сайта. Каталоговата част на  tophomebg.com е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на tophomebg.com от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банков път в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на пратката.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока/Стоки на посоченият адрес за доставка.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява tophomebg.com и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Права и задължения на Tophomebg.com
Tophomebg.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Tophomebg.com има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на  Tophomebg.com
Tophomebg.com има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако те са съгласни. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. 
Tophomebg.com гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.